Δημόσια και Ιδιωτικά Οικοδομικά - Κτιριακά έργα

Με τον όρο κτιριακά έργα αναφερόμαστε σε τεχνικά έργα που αφορούν το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή μεμονωμένων κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων, σύνθετων κτιριακών έργων καθώς και έργα διαμορφώσεως χώρων. Οι υπηρεσίες κτιριακών έργων μπορεί να αφορούν νέα οικοδομικά έργα ή διαρρύθμιση, επισκευή και αποκατάσταση κάποιου υφιστάμενου κτιριακού έργου.

  • Οικοδομικά έργα
  • Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Σύνθετα κτιριακά έργα (διατηρητέα κτήρια, μνημεία κλπ)
  • Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων κτιρίου, επισκευή ή αποκατάσταση