Ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των κατασκευαστικών απαιτήσεων

Ο σχεδιασμός και η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του κατασκευαστικού τομέα. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό πραγματοποιούμε όλα τα στάδια κατασκευής με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του εκάστοτε έργου, σεβόμενοι πάντα το φυσικό περιβάλλον.

  • Όδευση καλωδίων
  • Τοποθέτηση καλωδίων σε φρεάτια
  • Ενεργειακές μελέτες
  • Τοποθέτηση κολωνών ηλεκτροφωτισμού
  • Υδραυλικά – Αποχέτευση