Έργα ενεργειακής αναβάθμισης

Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας είναι έργα ξεχωριστής σημασίας και αναπτυξιακού χαρακτήρα καθώς αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα και στον τομέα κατασκευής γενικότερα.

  • Γεωθερμία
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους
  • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για ψύξη και θέρμανση χώρων
  • Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εφαρμογές οδοφωτισμού