Τεχνικά έργα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας

Με τον όρο Έργα Υποδομής αναφερόμαστε σε τεχνικά έργα που εξυπηρετούν το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων σημαντικών για την κοινωνία και τη σύγχρονη ζωή. Τα έργα αυτά μπορεί να εμπίπτουν τόσο στη δραστηριότητα του ιδιωτικού όσο και σε εκείνη του δημόσιου τομέα. Σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα έργα υποδομής παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

  • Οδικό δίκτυο, δρόμοι, Εθνικοί οδοί
  • Γέφυρες και Σήραγγες
  • Έργα που αφορούν τις μεταφορές (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ)
  • Κοινωνικές υποδομές (Σχολεία, Νοσοκομεία, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Χώροι πράσινου κλπ)